ลูกจ้างชั่วคราว

นายจำรัส ทองปลั่งวิจิตร
พนักงานบริการ