กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุรีย์พร ศรพรหม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอำภา จักรวาลสดใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายศักดา มีสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวลำเทียน สัทธศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2